Rådgivning

Personlig rådgivning, handledning och föreläsningar

Till dig som är förälder eller arbetar med barn med inlärningssvårigheter, särskilda behov, funktionshinder eller vad vi nu väljer att kalla det. Genom åren har jag samlat på mig stor erfarenhet av vad det innebär att ha ett barn i behov av särskilt stöd.

Jag vet att det ibland - för att inte säga alltid – inte är livet med barnet som kräver mer utan omvärlden. Det vill säga kampen att ge ditt barn det som det har rätt till när det gäller stöd för sin utveckling och för ett bra liv. Alla dessa möten med myndigheter och olika instanser, där vi ska öppna oss och berätta allt. För att sedan upptäcka att någon samordning och samarbete inte finns. Inte heller någon självklarhet till hjälp utan att du stöter på….. och stöter på.

Ibland orkar man – ibland inte….

Jag önskade mig många gånger en neutral, insatt, utomstående person att bolla tankar och idéer med. Någon som förstod vad jag talade om, någon att få tips och råd av. Någon som det är lätt att ringa till. Kanske någon som kunde ta tag och ringa något av de tusen telefonsamtalen när inte min ork räckte till. Nu är min dotter över 20 år. Kampen är inte slut men nu vill jag använda all den erfarenhet jag fått som hjälp till andra föräldrar i samma situation. Kanske även du som arbetar med barn är intresserad av att ta del av mina erfarenheter.

Ta kontakt och boka tid om du behöver prata. Du kan även komma tillsammans med ditt barn. Vi tittar på barnets motorik och du får förslag på lekar och övningar för att stärka ditt barns kroppsuppfattning och självförtroende och skapa bättre förutsättningar att klara av skolan.

Du kan även boka en föreläsning med mig om livet, motorisk träning och ljudstimulering. Dessutom kan jag ordna föreläsningar med andra erfarna pedagoger och föräldrar.

Förutom LIVETS SKOLA, som är den viktigaste, har jag skaffat mig 120p på Högskolan i Gävle, främst inom specialpedagogik men även psykologi. Dessutom har jag gått ett antal kurser i motorisk träning. Sedan några år arbetar jag i min firma Hörselharmoni med Kjeld Johansens metod JIAS- Johansen Individualised Auditory
Stimulation. En metod för att förbättra inlärning och koncentration och minska ljudkänslighet och stress.

Välkommen att ta kontakt!