En hälsostudio i centrala Söderhamn

Om Massage

Förr i tiden var massage bara massage, man knådade musklerna och det var bra för hälsan. Med Axelsons 3 steg till Medicinsk massageterapeut har jag fått en bra verktygslåda för att tillsammans med mina klienter hitta det som passar just dem. I de flesta behandlingarna jobbar jag dock med Strain Counter Strain eller Positional Release Technique.

Mjukar upp musklerna

Klassisk Svensk Massage

Klassisk Svensk Massage utarbetades som strukturerat system av Per-Henrik Ling för 200 år sedan. Metoden har legat som grund för i stort sett alla massagemetoder som därefter utvecklats i västvärlden, och är en av de massageformer som det bedrivits mest forskning kring. Axelsons har som Sveriges första massageskola i modern tid i hög grad bidragit till att vidareutveckla den klassiska svenska massagen. Som utgångspunkt arbetar massören med sex typer av grepp: effleurage, petrissage, omvända friktioner, friktioner, kantningar, saxningar och tapotement. Muskelfibrerna bearbetas både på längden och på tvären och behandlingen blir successivt djupare.

Behandlingsformen är utarbetad för att stimulera blodcirkulationen, lösa upp spänningar i musklerna och skapa en bättre balans mellan muskler och skelett. Metoden används till exempel vid muskelspänningar, träningsvärk, muskelknutor och som allmänt avslappnande och uppmjukande behandling.     

Strain & Counterstrain, SCS

Denna metod går ut på att placera en spänd muskel i ett lågaktivt läge för att nervsystemet ska hitta tillbaka till normal funktion.
– Det kan jämföras med att starta om en dator som hakat upp sig, säger Renée Lidén, som undervisar i metoden på Steg 3 i Axelsons Massageutbildning.

SCS minskar smärta och ömhet och gör inte ont under behandlingen. SCS ”ger energi” till musklerna istället för att som många tekniker ”trötta ut” som en bieffekt av behandling. Därför är detta en utmärkt teknik att använda på en klient som har ordentligt ont.

SCS passar bra vid ryggskott, nackspärr, whiplash, stukade fötter och många andra typer av skador, låsningar och smärttillstånd. Att behandla med SCS är inte så fysiskt ansträngande för terapeuten som vissa andra tekniker. Det ger samma effekt som manipulation men utan några knyck. Man kan alltså behandla fler typer av besvär och komma längre med behandlingen av många vanligt förekommande problem.

PRT – Positional Release Technique/Strain Counterstrain

PRT är en metod som används till att behandla ryggradens leder och alla muskler i kroppen. Det är en mjuk behandlingsmetod som syftar till att normalisera den neurologiska aktiviteten och därmed aktivera den hämmade muskeln. PRT är en modifiering av Strain Counterstrain. Metoden utvecklades av osteopaten Lawrence H. Jones. Det är en vanligt förekommande behandlingsmetod inom osteopatin och ingår i utbildningen till osteopat. Det finns även fristående kurser på The Jones Institute i USA och i Europa.

Både PRT och SCS utförs genom att undersöka specifika tenderpoints (smärtsamma punkter) och placera muskeln eller leden i en smärtfri position där den påverkade muskeln är så kort som möjligt. Denna position hålls stilla i 90 sekunder och därefter tar terapeuten långsamt tillbaka muskeln eller leden till normalposition. Genom att göra detta normaliseras den avvikande neurologiska aktiviteten i den påverkade vävnaden. Därmed normaliseras även ledens rörlighet och det leder till minskad svullnad, minskad smärta och förbättrad cirkulation.

PRT inhiberar aktiviteten i muskelspolarna och därmed minskar de inkommande signalerna till hjärnan. Genom att avbryta den avvikande neurologiska aktiviteten kan muskeln återta en normal spänning vid vila.

PRT kan användas vid behandling av ryggsmärta, ischiassmärta, nacksmärta, huvudvärk, idrottsskador, revbenssmärta, smärta i bröstrygg, smärta i övre och nedre extremiteter.

Sätter igång flödet

Lymfmassage

En behandlingsmetod som fokuserar på att stimulera lymfsystemet till att mer effektivt föra ut överskottsvätska och slaggprodukter från kroppen. Behandlingen är en blandning av bindvävs- och muskelmassage och andningsrörelser, och terapeuten masserar i en bestämd ordningsföljd och riktning för att specifikt påverka lymfflödet.

Personer med mindre svullnader, vätskeansamlingar, domningar och trötthetssymptom kan uppleva positiva förändringar i sitt kroppstillstånd. Klienten upplever ofta en lätthetskänsla i kroppen efteråt, mer energi och motivation.

Läs mer ingående om lymfmassage här.

Revolving

– Detta är liksom bindvävsmassage en myofasciell teknik, det som skiljer sig åt är arbetsgången och de grepp man använder, berättar Cecilia Douglas som undervisar i Revolving på Massageutbildningens Steg 3.

I revolving arbetar vi med ”stora” grepp, hela handflatan, underarmen, knogarna. Vi tänker i bindvävsstråk som löper genom hela kroppen, och jobbar med att hitta tajta, stumma områden i fasciorna. Vi jobbar också mycket med andningen, utför revolvinggrepp kring diafragman och mellan revbenen. Stram bindväv kan jämföras med en för tajt topp som sitter på sned.  

Klienten har kanske ont i axeln, men vi måste öppna upp vid höften för att spänningen ska släppa. Revolving är en väldigt behaglig metod för klienten, och lätt att jobba med för terapeuten, bara man har god arbetsställning. Vi jobbar mycket med egen kroppsvikt och ”hänger in” i bindväven, vi drar aldrig igång kroppens försvar utan låter vävnaden själv öppna upp och släppa spänningen, avslutar Cecilia.

Longering

Longering är en del i muskuleringskonceptet, en form av manuell behandling som syftar till att påverka musklernas bindvävshinnor att få ökad töjtolerans. Man ”masserar” muskeln så den blir ”längre”.

Det är alltså en form av bindvävsteknik som är muskelspecifik, man fokuserar på den enskilda muskeln och inte på muskelkedjor, och metoden belastar därför inte lederna. Metoden passar extra bra vid stel muskulatur där töjning inte fungerar på grund av t ex ledsmärta, eller som förberedelse före töjning. Det är ett mycket bra komplement till andra tekniker, att användas i kombination eller när annat inte fungerar.

Långsamt och inkännande

Avspänningsmassage

Är en blandning mellan lätta och fasta strykningar samt lite djupare friktionsgrepp. Jag arbetar enbart på ryggen och ansiktet. Det hela går ut på att röra händerna långsamt, med närvaro och fokusering, att skapa lugn med sina händer. Vi vill påminna kroppen om att allt inte behöver gå fort.

Fokus ligger inte speciellt på spända muskler utan på att lugna nervsystemet. Behandlingens andra del består av vaggningsgrepp för hela kroppen, passiva ledrörelser och lätta skakningar som ska få klienten att känna skillnad mellan spänning och avspänning. Många somnar halvvägs genom behandlingen.

Spänningsbehandling

Här handlar det om att hitta spänningar och myoser med händerna, att lägga sina händer på och vänta tills spänningen sjunker undan. Stressade patienter har ofta mycket glädje av att man jobbar mjukt, man kan inte stressa och tvinga sig in i en spänd kropp, det drar bara igång kroppens försvar.

Taktil behandling

Behandlingen är en blandning av stillhet och strukturerade, mjuka strykningar som ges med ett halvfast tryck. Om trycket är för hårt kan det bli svårare för mottagaren att slappna av eftersom spänningar och smärtor i musklerna triggas, och är det för löst så kan även det skapa stress.

Taktil behandling har särskilt god effekt på parasympatiska nervsystemet och tillstånd som oro, ångest, sömnsvårigheter, rastlöshet, smärta och trauma. Det som både behandlare och klienter ofta upplever utgör själva djupet i behandlingen är just de korta stunderna av stillhet mellan greppen, där behandlarens händer bara vilar på klientens hud.

Metoden kräver ett mått av lugn och närvaro hos behandlaren, att kunna gå in i det ”taktila rummet” med klienten.

Verktygslådor

Kroppsterapeutisk behandling

– Det här är inte fråga om en speciell metod, utan ett system där olika aspekter kombineras för att nå ett bra resultat, säger Renée Lidén, som undervisar i metoden på Steg 3. 

Ett flertal undersöknings- och behandlingsmetoder som SCS och revolving tillämpas – och behandlaren ger råd till självhjälp. Här bör kunna förväntas att terapeuten har ett brett register av tekniker och en djupare kunskap om skador, sjukdomar och specialtillstånd.

Muskulering

Liksom kroppsterapeutisk behandling är detta inte en metod utan ett koncept som omfattar allt från undersökning via behandling till hemövningar, tips och råd. Behandlaren gör olika tester för att hitta vad som kan vara orsak till problemet och använder olika metoder för olika problemställningar.

– Muskulering är ett effektivt ”system” för terapeuten att jobba efter, säger Renée Lidén som undervisar i metoden på Steg 2 och 3. Systemet kan användas för att hantera både spänningar, förkortningar, dålig töjtolerans och svaga muskler. Behandlingen anpassas för varje person, man strävar efter att hitta orsaken samt att ge råd för att underhålla och förebygga.

– Det är ju inte unikt för just muskulering, det är väl alla terapeuters mål, men det är ett intelligent och välfungerande system, konstaterar Renée. Man får en variation i teknikerna som gör arbetet roligt och inte ensidigt, och oftast ett bra resultat för kunden.