En hälsostudio i centrala Söderhamn

Om Hörselharmoni

Minskad ljudkänslighet – Ökad koncentrationsförmåga

En hörselkurva i obalans kan skapa många problem där ljudkänslighet, koncentrations- och inlärningssvårigheter är det som oftast nämns. Andra besvär som kan uppkomma är till exempel en uttalad trötthet, utmattnings-symptom samt irritation och otålighet.  I dagens samhälle omges vi av ett ständigt brus av ljud. Rapporter om buller och dess betydelse för inlärning och koncentration presenteras. Samtidigt kan vi läsa om en ökning av de elever som visar svårigheter med koncentration och inlärning. På arbetsplatser ökar sjukfrånvaron på grund av utbrändhet.

Orsakerna till detta är med all säkerhet många. Mycket tyder dock på att om man har en hörselkurva som följer den franske läkaren Alfred Tomatis optimala hörselkurva så ger det en ökad förmåga till att kunna diskriminera ljud och en ökad möjlighet att klara av dagens samhälle.

JIAS – ett system för att fastställa och korrigera auditiva svårigheter

Forskning visar att många barn, ungdomar och vuxna med ovanstående problem har en hörselkurva som inte uppnår Tomatis optimala. Betydelsen av en optimal hörselkurva har sin grund i Tomatis teorier om vikten av en harmonisk hörsel. Metoden jag använder mig av heter JIAS – Johansen Individualised Auditory Stimulation och är framtagen av Kjeld Johansen, filosofie doktor i pedagogik. Johansen har under många år forskat om hörseln och betydelsen av att ha en hörselkurva som är i balans. Sedan 1975 driver han Baltic Dyslexia Research Lab på Bornholm.

Genom sin forskning har han utvecklat JIAS – ett system för att fastställa och korrigera auditiva svårigheter. Metoden JIAS går ut på att den optimala lyssningsförmågan testas inom varje frekvensområde. Audiogrammet tolkas och jämförs med den franske läkaren Alfred Tomatis (1920-2001) optimala hörselkurva. Utifrån audio-grammet utformas en individuell stimulerings-Cd med specialkomponerad musik. Musiken är komponerad av Bent Peder Holbech, ROTNA MUSIC, Bornholm. Johansens studier visar att det finns möjlighet att korrigera lyssningskurvan. Träningen bygger på tio minuters lyssnande i hörlurar / dag under ett antal veckor och följs eventuellt upp med nya audiogram och nya cd-skivor.

Min utbildare och handledare är Irene Niklasson på Vestibularis i Mönsterås. Hon har arbetat med Johansens metod i mer än tio år. Hennes erfarenhet visar att även till synes små förändringar av hörselkurvan kan ge upphov till förbättringar som kan upplevas som stora för personen.

Audiogram

Inom sjukvården testar man din hörsel för att ta reda på ATT du hör. När jag testar din hörsel enligt metoden JIAS vill jag veta HUR du hör. Om en persons förmåga att höra på alla frekvenser når upp till 20 dB anses hörseln vara fullgod. Trots detta kan personen uppleva stora auditiva problem. Enligt Tomatis optimala kurva bör man uppfatta betydligt svagare ljud än 20 dB framförallt inom diskantområdet. Skillnaden mellan basljud och diskantljud skall forma en harmonisk kurva.